• :
  • :
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Như Huỳnh
Họ và tên Huỳnh Thị Như Huỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ UV
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Chi bộ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Danh mục-Tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều