• :
  • :
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Thông tin chi tiết:
Đặng Bửu Truyển
Họ và tên Đặng Bửu Truyển
Giới tính Nam
Chức vụ Bí thư Chi bộ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Cử nhân
Thuộc về bộ phận Chi bộ
Email dangbuutruyen@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Danh mục-Tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều