• :
  • :
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Thông tin chi tiết:
Bùi Quốc Thái
Họ và tên Bùi Quốc Thái
Giới tính Nam
Chức vụ UV
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận Chi bộ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Danh mục-Tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều