• :
  • :
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Trúc Linh
Họ và tên Nguyễn Thị Trúc Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Chủ tịch CĐCS
Học hàm, học vị Cử nhân
Email truclinhndc@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Danh mục-Tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều