• :
 • :
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Trúc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   truclinhndc@gmail.com
 • Huỳnh Quốc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch CĐCS-Chủ nhiệm UBKT
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân