Saturday, 30/05/2020 - 03:33|
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG
Đóng lại
 • Bùi Quốc Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Nguyễn Văn Ngon
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nguyenvanngon_ndc@bentre.edu.vn
 • Đặng Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   thuyduongndcbt@gmail.com
 • Đặng Bửu Truyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   dangbuutruyen@gmail.com