• :
  • :
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Ngon
Chi ủy viên Nguyễn Văn Ngon
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Email nguyenvanngon_ndc@bentre.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Danh mục-Tổ chức