• :
  • :
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Như Huỳnh
Chi ủy viên Huỳnh Thị Như Huỳnh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Email huynhthinhuhuynh_NDC@bentre.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Danh mục-Tổ chức