• :
  • :
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Thùy Dương
Phó Bí thư Đặng Thị Thùy Dương
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Email thuyduongndcbt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Danh mục-Tổ chức