• :
  • :
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Thông tin chi tiết:
Đặng Bửu Truyển
Bí thư Đặng Bửu Truyển
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử nhân
Email dangbuutruyen@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Danh mục-Tổ chức