• :
  • :
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Ban lãnh đạo
  • Đặng Bửu Truyển
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Bí thư
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Email:
      dangbuutruyen@gmail.com
  • Đặng Thị Thùy Dương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó Bí thư
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sĩ
    • Email:
      thuyduongndcbt@gmail.com
  • Nguyễn Văn Ngon
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chi ủy viên
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sĩ
    • Email:
      nguyenvanngon_ndc@bentre.edu.vn
  • Huỳnh Quốc Trung
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chi ủy viên
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sĩ
    • Email:
      huynhquoctrung@bentre.edu.vn
  • Huỳnh Thị Như Huỳnh
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chi ủy viên
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sĩ
    • Email:
      huynhthinhuhuynh_NDC@bentre.edu.vn
  • Đặng Bửu Truyển
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Bí thư Chi bộ
    • Học hàm, học vị:
      Cử nhân
    • Email:
      dangbuutruyen@gmail.com
  • Đặng Thị Thùy Dương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó Bí thư
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sĩ
    • Email:
      thuyduongndcbt@gmail.com
  • Nguyễn Văn Ngon
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      UV
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sĩ
    • Email:
      nguyenvanngon_ndc@bentre.edu.vn
  • Bùi Quốc Thái
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      UV
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sĩ
Tin tức
Tin đọc nhiều