• :
  • :
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
Danh mục
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Liên kết website
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập suốt đời là cơ sở xây dựng xã hội học tập

Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục.

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ. Tinh thần, ý chí tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay và cả mai sau vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa giáo dục hết sức sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của dân tộc ta.

https://baotanghochiminh.vn/chu-tich-ho-chi-minh-voi-tinh-than-hoc-va-tu-hoc.htm

Sự Kiện